Thẻ: căn hộ hàng hiệu Marriott

  • Masterise Homes khép lại ‘một năm vượt kỳ vọng’

    Với 7 dự án về đích đúng hẹn cũng là những dự án đẳng cấp trong năm 2023, Masterise Homes đã chứng minh năng lực của một nhà phát triển bất động sản mang tầm vóc quốc tế. Nhận nhà từ tháng 12-2023, cư dân Masteri Centre Point đã quen với cuộc sống hiện đại,…

  • ‘Sống hàng hiệu’: phong cách sống mới ở Việt Nam

    Sau gần 100 năm ra đời trên thế giới, phong cách sống hàng hiệu đã xuất hiện tại Việt Nam khi dự án căn hộ hàng hiệu đầu tiên được hoàn thành ở TP.HCM. Phong cách sống gắn liền với phân khúc bất động sản hàng hiệu có lịch sử gần 100 năm trên thế…