Luxury Homes

Địa chỉ nhà: City Center, 99 St
Di động: 989 8988 8887
Điện thoại: 900 0988 0998
Liên hệ chúng tôi

Real estate development, or property development, is a business process, encompassing activities that range from the renovation and re-lease of existing buildings to the purchase of raw land and the sale of developed land or parcels to others. Real estate developers are the people and companies who coordinate all of these activities, converting ideas from paper to real property.[1] Real estate development is different from construction, although many developers also manage the construction process.

Trang mạng: mywebsite.com
Skype: myskypeid
Giấy phép: TEXT 19977 8764 656
Thuế của chúng tôi: 0% taxes for all transactions

Chúng tôi chưa có bất kỳ đại lý nào!

Liên hệ chúng tôi

Lên lịch hiển thị?

Nhận xét của nhà phát triển

Bạn cần phảiđăng nhập để đăng bài đánh giá

So sánh các bảng liệt kê