Agency

Địa chỉ nhà: New York, Queens
Di động: 003055554446
Điện thoại: 004055554456
Skype: agency_skype
Trang mạng: www.webiste.com
Chúng tôi nói: English, Spanish, Chinese, Hebrew
Giờ mở cửa: 08-16:30
Giấy phép: THN365894AX45L
Thuế của chúng tôi: 19%
Liên hệ chúng tôi

Về chúng tôi

Real estate development, or property development, is a business process, encompassing activities that range from the renovation and re-lease of existing buildings to the purchase of raw land and the sale of developed land or parcels to others. Real estate developers are the people and companies who coordinate all of these activities, converting ideas from paper to real property.[1] Real estate development is different from construction, although many developers also manage the construction process.

Chúng tôi chưa có bất kỳ đại lý nào!

Đánh giá đại lý

Bạn cần phảiđăng nhập để đăng bài đánh giá

Liên hệ chúng tôi

Lên lịch hiển thị?
Địa chỉ nhà: New York, Queens
Di động: 003055554446
Điện thoại: 004055554456
Skype: agency_skype

So sánh các bảng liệt kê